www.birgerjarlsjukgymnastpraktik.se

Birger Jarl Fysioterapi AB

LEG.SJUKGYMNAST/FYSIOTERAPEUT/ERGONOM

BARBARA TORP  Direkt tel. 0707-19 40 40

barbara.torp.bt@gmail.com


Sjukgymnastik, Avspänning, Akupunktur mot smärta och stressrelaterad ohälsa, Basal kroppskännedom (BK), Ergonomi, Psykosomatisk sjukgymnastik, Stresshantering. 


Birger Jarl Fysioterapi AB  Kungstensgatan 2  114 25 Stockholm